Word - Kuvioiden piirtäminen

Wordillä voi piirtää erilaisa valmiiksi määriteltyjä kuvoita. Kuvioita voidaan myös muokata melkoisesti erilaisilla työkaluilla. Perustoimintojen lisäksi kiinnittäisin huomiota myös ryhmittely-ominaisuuteen. Sillä saa nopeutettua kuvioiden, jotka muodostuvat useasta osasta, käsittelyä.

Video 1, Valmiit kuviot

Video 2, lisää perusmuotoja ja niiden muokkamista

Video 3, ryhmittely

Video 4, muita säätöjä